பேங்க் மேனேஜர் பெண்ணுடன் உல்லாசம், லீலையை அம்பலப்படுத்திய ஊழியர்கள் , ஹிடன் கேமராவில் சிக்கினார்