அதிர்ச்சி தகவல் : பிஜேபியின் முகத்திரையை கிழித்த ஆம் ஆத் மி MLA ! வாக்கு பதிவு இயந்திரத்தில் மோசடி செய்ய முடியும் ! நிருபித்த ஆம்ஆத்மி – அதிர்ச்சியில் பாஜக – நேரடி முழு வீடியோ

அதிர்ச்சி தகவல் :  பிஜேபியின் முகத்திரையை கிழித்த ஆம் ஆத் மி MLA ! வாக்கு பதிவு இயந்திரத்தில் மோசடி செய்ய முடியும் ! நிருபித்த ஆம்ஆத்மி – அதிர்ச்சியில் பாஜக – நேரடி முழு வீடியோ